V Kongres Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Gdańsk, 6-8 października 2022 roku

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2022 roku w Gdańsku.

Kongres będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów pomiędzy naukowcami i klinicystami.
Zapraszając Państwa do udziału w spotkaniu głęboko wierzymy, że program naukowy spełni Państwa oczekiwania, a pobyt nad Motławą dostarczy Państwu wielu miłych wrażeń.

Do zobaczenia w Gdańsku!


dr hab. n. med. Barbara Drogoszewska
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej


Data i miejsce obrad:

6-8 październik 2022 roku
HOTEL MERCURE
GDAŃSK STARE MIASTO
ul. Jana Heweliusza 22
80-890 Gdańsk


speakers

speakers

PROGRAM

09.00 – 09.15 Otwarcie Kongresu, przywitanie gości
09.20 – 09.50 Wykład inauguracyjny
10.00 – 14.00 SESJA I

10.00 – 12.00 TRAUMATOLOGIA cz. I

12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

12.30 – 14.00 TRAUMATOLOGIA cz. II

14.00 – 15.00 LUNCH
15.00 – 17.00 SESJA II

15.00 – 17.00 WADY ROZWOJOWE

09.00 – 11.00 ONKOLOGIA cz. I
11.00 – 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 – 14.00 ONKOLOGIA cz. II
14.00 – 15.00 LUNCH
15.00 – 17.00 ZAPALENIA
17.00 – 18.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA
19.00 KOLACJA KOLEŻEŃSKA

Kolacja nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE, OIGWM POLMED oraz MedTech Polska. Koszty ponoszą Organizatorzy oraz firma Mediteka Sp. z o.o.

09.00 – 11.00 SESJA PLAKATOWA
11.00 – 13.00 VARIA
13.00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Rejestracja


OPŁATY REJESTRACYJNE
Do 31.07.2022
1 200 PLN - dla członków Towarzystwa
1 000 PLN - dla lekarzy w trakcie specjalizacji
1 400 PLN - dla osób nie będących członkami Towarzystwa
Od 01.08.2022
1 400 PLN - dla członków Towarzystwa
1 200 PLN - dla lekarzy w trakcie specjalizacji
1 600 PLN - dla osób nie będących członkami Towarzystwa

Opłata zawiera:

• uczestnictwo w sesjach naukowych
• materiały konferencyjne
• Posiłki zgodnie z programem sympozjum
• certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp. z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
NIP: 5213524830
Nr rachunku bankowego: 40 1090 1870 0000 0001 4755 8122

Rezygnacje:

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

- rezygnacja zgłoszona przed 1 września – koszty manipulacyjne wynoszą 10%
- rezygnacja zgłoszona między 1 a 31 września – koszty manipulacyjne wynoszą 50%
- rezygnacja zgłoszona po 31 września – koszy manipulacyjne wynoszą 100%

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI


STRESZCZENIA

Tematy wiodące

TRAUMATOLOGIA
WADY ROZWOJOWE
ONKOLOGIA
ZAPALENIA
VARIA

Zasady zgłaszania prac

Przyjmujemy prace oryginalne i opisy przypadków.
1. Streszczenie powinno zawierać:

a. zwięzły tytuł
b. spis autorów z podkreśleniem autora, który będzie wygłaszał pracę
c. nazwa ośrodka, z którego praca pochodzi
d. w treści streszczenia nie można umieszczać nazwy ośrodka, z którego praca pochodzi
e. całość streszczenia nie powinna przekraczać 2 500 znaków
f. w streszczeniu należy stosować czcionkę Arial wielkości 12 z odstępem 1,5

2. Układ streszczenia:

a. Wstęp
b. Założenia i cel pracy
c. Materiał i metodyka
d. Wyniki
e. Wnioski

3. Praca nie może być zgłoszona, jeżeli już wcześniej była przedstawiana lub publikowana
4. Prace doświadczalne i kliniczne powinny mieć zgodę Komisji Bioetyki na przeprowadzenie badań

Wytyczne ogólne streszczeń

Termin nadsyłania prac:
15 sierpnia 2022 roku


Wyślij pracę

Komitet naukowy

Kierownik naukowy
Dr hab. Barbara Drogoszewska

PATRONAT HONOROWY


SPONSORZY I WYSTAWCY

W sprawach udziału w Konferencji w charakterze Sponsora/Wystawcy prosimy o kontakt:

Jacek Wachowski

tel.: +48 606 731 369

e-mail: jacek.wachowski@mediteka.pl


KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH


dr hab. n. med. Barbara Drogoszewska

+48 58 349 30 90

barbara.drogoszewska@gumed.edu.pl

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH


Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@mediteka.pl

MediTeka Sp. z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
KRS: 0000324423, NIP: 5213524830
tel./faks (22) 646 41 50

Nr rachunku bankowego: 40 1090 1870 0000 0001 4755 8122

e-mail: biuro@mediteka.pl

Kontakt